:  Retur til startside    :  Retur til hovedsiden om farver

rrggbb - omregninger

Indtast farvens numre - som hextal eller decimalt - og klik "udfør beregningen".
Hvis begge farver er gyldigt udfyldt udregnes også afstanden mellem farverne.
   :  Indtast xyYL
 :  Formlelsamling
Indtastning af  1.ste farve :
Hextal :  rr, gg, bb =
 
Decimale tal :  rød, grøn, blå = 
 
Indtastning af  2.den farve :
Hextal :  rr, gg, bb =
 
Decimale tal :  rød, grøn, blå = 
 
 Udfør beregningen :    Blank 1.ste farve :    Blank 2.den farve :  
Udregnede værdier  1.ste farve :
(X,Y,Z) =
(x, y, z) =
(L, u, v) =
(s, u*,v*) =
(a*, b*) =
Kulørvinkel (huv, hab) =
Chroma (Cuv, Cab) =
Udregnede værdier  2.den farve :
(X,Y,Z) =
(x, y, z) =
(L, u, v) =
(s, u*,v*) =
(a*, b*) =
Kulørvinkel (huv, hab) =
Chroma (Cuv, Cab) =
forskellen mellem de to farver :
DEuv = DEab = DE94 =
DHuv = DHab =
Du kan også indtaste enten x,y,Y eller x,y,L .. Gyldige værdier: x og y mellem 0 og 1; Y og L mellem 0 og 255
(Ovenfor er skalaen for L mellem 0 og 100)
1.ste farve :
x:  y: 
Y:
L:
2.den farve :
x:  y: 
Y:
L:
Indstil nøjagtighed:   0 = få   9 = mange  cifre der vises i udregnede værdier
 
Formlerne tallene er udregnet efter
De fleste af formlerne står i
formelsamlingen i appendix, så dette er tildels en gentagelse:
Farven, der på computerskærmen hedder #rrggbb, har rød=rr (hex) som så regnes om til decimaltal, og tilsvarende for grøn=gg og blå=bb. Tallet rr på computerskærmen skal ligge mellem 0 og FF hex (0 og 255 decimalt) og gg og bb ligeså, men jeg advarer om at scriptet beregner ud fra tallene, uanset om farverne eksisterer eller ej.
Desværre bruger CIE-1976 (mindst) to standarder: uv og ab, så der er to forslag til mange af størrelserne. For farveafstanden DE er der sågar 3 forslag, det 3.je blev kaldt 1994-standarden, og alle 3 forslag passer forøvrigt elendigt med hvad øjet opfatter som afstanden.
Tallene regnes i skala som foreslået af CIE; men for en computerskærm er en skala fra 0 til 255 (ell. 256) på en måde mere naturlig, og bruges mange andre steder end her.
For luminansen (lysheden) L bruger CIE en skala fra 0 til 100; i dette tilfælde har jeg brugt CIE's skala i "udregnede værdier" felterne foroven, men omregnet til en skala fra 0 til 255 i indtastningsfelterne nedenfor.
Omregningen er simpel, omregningsfaktoren er 255/100 = 2,55. Tilsvarende for kulørvinklerne, dem har jeg kun angivet i grader, så vil du bruuge en skala fra 0 til 256 må du gange med 256/360 = 0,711111111.
For tallene X, Y, Z må jeg bruge skalaen 0-255, da omregningsfaktoren til computerskærmens intensiteter afhænger af skærmfabrikatet og indstilling. Her er formlerne:
 Navn  Betegnelse  Formel -      subscriptn for hvid :  Xn = Yn = Zn = 255   un = 0,2105    vn = 0,4737    
 computer-
 skærmens
 farvenr
rr
gg
 bb 
  rr2
gg2
bb2
 = 
655.96473   -299.47636  -101.48836 
-260.54859  504.54540   11.00319 
19.92542   -65.53083   300.60530 
· X
Y
Z
    
 X
Y
Z
  X
Y
Z
 = 
0.00201231694 0.00127659456 0.00063265725
0.00103714403 0.00263055848 0.00025386611
0.00009270845 0.00048883373 0.00334002795
· rr2
gg2
bb2
    
 x, y, z
 x = X/(X+Y+Z) y = Y/(X+Y+Z) z = Z/(X+Y+Z)
 Lyshed
 Luminans
L
 116·(Y/Yn)1/3 -16        for Y/Yn>0.008856
 903.3·Y/Ynellers 
 u, v   u = 4x/(-2x+12y+3)       v = 9y/(-2x+12y+3)
 Mætnings   s = 13·((u-un)2 + (v-vn)2)1/2   =     (u*2 + v*2)1/2 /L
 u*  v*   u* = 13·L(u-un)     v* = 13·L(v-vn)
 a*  b*
 a* = 500·((X/Xn)1/3 - (Y/Yn)1/3)  Hvis nogle af forholdene (F/Fn) er mindre end 0,008856 skal (F/Fn)1/3 erstattes med 903,3·(F/Fn)
 b* = 200·((Y/Yn)1/3 - (Z/Zn)1/3)
 Kulørvinkel huv  hab   huv = arctan(v*/u*)         hab = arctan(b*/a*)
 Chroma  Cuv  Cab   Cuv = (u*2+v*2)1/2 = L·s        Cab = (a*2+b*2)1/2 
D  betyder  forskel :     Dnoget = (noget for farve 2) - (noget for farve 1)  =   noget2 - noget1    
FarveforskelDEuv
DEab
 DEuv = (Du*2 + Dv*2DL2)1/2
 DEab = (Da*2 + Db*2DL2)1/2

KulørforskelDHuv  DHab  DHuv = (DEuv2 - DL2 - DCuv2 )1/2        DHab = (DEab2 - DL2 - DCab2 )1/2      
FarveforskelDE94  DE94 = (DL2 + (DCab/(1+0.045·(Cab1·Cab2)1/2))2 + (DHab/(1+0.015·(Cab1·Cab2)1/2))2)1/2
 : Til toppen af siden