: Retur til startside
: Retur til hovedsiden om farver i HTML
: Retur til hovedsiden om farver
 
: Hovedsiden om danske farvenavne
: Kommentarer til de danske farvenavne

FARVER PÅ PRINT (CMYK-systemet)

I det forrige har jeg beskrevet RGB-systeme, hvor farverne (rrggbb) blev defineret ved 3 tal, som jeg kaldte rr, gg og bb for rød, grøn og blå.
Til print: Trykning med printer, bogtryk osv bruges ofte CMYK-systemet, hvor
      C for Cyan
      M  for Magenta
      Y  for Gul (Yellow)
      K  for Sort
   K står for Key  . . .  ja, det er ret ulogisk
 
talværdierne er c, m, y, k og et mål for hvor meget blæk printeren eller trykkeren skal bruge

Farverne er subtraktive som i en farvelade (i RGB var de additive)
I det følgende vil jeg lade farverne ligge på en skala fra 0 til 1 ;  rr,  gg,  og  bb  er tal mellem  0 og 255  (mellem 0 Hex og FF Hex), så dem udskifter jeg med  r,  g  og  b  ved at dividere med 255, så de kommer til at ligge på en skala fra 0 til 1, ligesom  c,  m,  y  og k .
Her er omregningsformlerne:
  r  =  rr / 255
  g  =  gg / 255
  b  =  bb / 255    
  r  =  (1-c)(1-k)
  g  =  (1-m)(1-k)
  b  =  (1-y)(1-k)    
   c  =  1 - r / (1-k)
  m  =  1 - g / (1-k)
   y  =  1 - b / (1-k)    
  k = 1 - r / (1 - c )
  = 1 - g / (1 -m)  
  = 1 - b / (1 - y)


Omregnning fra RGB til CMYK

I omregningsformlerne ovenfor findes  c,  m,  y  ud fra  r,  g,  b  og  k .
Så når vi skal finde  c m y k  ud fra  r  g  b  har vi altså 3 ligninger med 4 ubekendte, der mangler en ligning !
Vi kunne tilføje en ligning (bl.a.) ved at sætte  k = 0 , farverne bliver omtrent de rigtige, og vi skal slet ikke bruge sort blæk til printeren ! Hvis så vi skal printe rent sort blander vi 100% af den maximale mængde cyan, magenta og gult blæk. Ulemperne er at den sorte bliver ikke helt så god som med sort blæk, papiret bliver ret vådt, og vi skal bruge 3 x så meget blæk, ovenikøbet farvet blæk i stedet for det billigere sorte blæk.

I praksis er det en bedre løsning at spare på det farvede blæk: vi kender  r g b og ser hvilket af de 3 tal der er størst, og sparer det blæk væk hvis farve er komplementærfarven til det største tal:
 
r for rød, komplementærfarven til rød er cyan, sæt  c = 0   hvis r er det største tal
g for grøn, komplementærfarven til grøn er magenta,sæt  m = 0  hvis g er det største tal
b for blå, komplementærfarven til blå er gul, sæt  y = 0   hvis b er det største tal

Eks:
       omregn bleggul (FFFF80) til CMYK      
Her er rr = FF Hex = 255,  gg = FF Hex = 255,  bb = 80 Hex = 128.
Vi dividerer f›rst med 255 for at finde  r,  g  og  b :  r = 1 ,  g = 1 ,  b = 0,5 .   Det er ligemeget om vi sætter c = 0 eller m = 0.   for omregning mellem hex-tal og almindelige tal, klik her 
Med c=0 bliver ligningerne:  k   = 1 - r / (1-c) = 1 - 1/(1-0) = 0  
  m  = 1 - g / (1-k) = 1 - 1/(1-0) = 0
  y   = 1 - b / (1-k) = 1 - 0,500 / (1-0) = 0,500
så facit bliver (c, m, y, k) = (0, 0, 0,500, 0)
 
Eks 2:
       omregn Kobolt (2040A0) til CMYK      
Her er rr = 20 Hex = 32,  gg = 40 Hex = 64,  bb = A0 Hex = 160 ,    så   r = 0,125 ,  g = 0,251 ,  b = 0,627.
Vi sætter  y = 0      k   = 1 - b / (1-y) = 1 - 0,627/(1-0) = 0,373  
  c   = 1 - r / (1-k) = 1 - 0,125 / (1-0,373) = 0,800
  m   = 1 - g / (1-k) = 1 - 0,251 / (1-0,373) = 0,600
så facit bliver (c, m, y, k) = (0,800 , 0,600 , 0 , 0,373)
 

Ovenstående omregninger er ikke eksakte, der er begrænsninger på grund af de farvestoffer man har til rådighed både som fluoriserende belægning på skærmen og som farve i blækket. Der er også begrænsning på hvilke farver der kan printes, man kan ikke blande sig frem til ALLE farver ud fra 3 grundfarver, hvadenten det er subtraktivt (print) eller additivt (computerskærm).
   Jeg fandt denne kurve på nettet (http://dx.sheridan.com/advisor/cmyk_color.html).
Den viser hvilke farver der i praksis er opnåelige, på computerskærmen (monitor), på print med printer eller tryk (CMYK), samt i tryk med Pantone-farvesystemet.
De opnåelige farver på computerskærmen har jeg tidligere omtalt, se  .
Kurven til venstre ligner meget den der ses hvis du klikker her:  , og det kunne jo tyde på at det var x og y der var afsat ude af kurvens akser.


          : Toppen af siden