: Hovedsiden om farver   : Hovedsiden om litteratur om farver

KW     t a v l e    11 - 2 0

1-10  11  12  13  14  15 16  17  18  19  20  21-30

Alle udmålte felter i KW tavle 11-20 her. I de farvede felter, lige efter Efter KW's tavlenummer er der en usynlig bold: Farvens HTML-nummer vises når musen er ved bolden, og teksten hvor farven er nævnt vises ved museklik (felt A1-F1 er ens på alle tavler og er derfor kun kommenteret på den første tavle).

tavle11

8 A8 A00030 B8          C8         D8 680020 E8         F8 700030
7 A7         B7          C7         D7          E7         F7         
6 A6         B6          C6         D6          E6         F6         
5 A5         B5          C5         D5          E5         F5         
4 A4         B4          C4         D4          E4         F4         
3 A3         B3          C3         D3          E3         F3         
2 A2         B2          C2         D2          E2         F2         
1 A1 FFFFFF B1 9C7878 C1 6C4C4C D1 4C3232 E1 382830 F1 180404

tavle12

8 A8         B8          C8         D8          E8         F8         
7 A7         B7          C7         D7          E7         F7         
6 A6         B6          C6         D6          E6         F6         
5 A5         B5          C5         D5          E5         F5         
4 A4 DC6078 B4          C4         D4          E4         F4         
3 A3         B3          C3         D3          E3         F3         
2 A2         B2          C2         D2          E2         F2         
1 A1         B1          C1         D1          E1         F1         

tavle13

8 A8-Klarere end A00050 B8          C8 801050 D8          E8         F8 500040
7 A7         B7          C7         D7          E7         F7         
6 A6 E000B0 B6          C6         D6          E6         F6         
5 A5         B5          C5         D5          E5         F5         
4 A4         B4          C4         D4          E4         F4         
3 A3         B3          C3         D3          E3 402030 F3         
2 A2         B2          C2         D2          E2         F2         
1 A1         B1          C1         D1          E1         F1         

tavle14

8 A8         B8          C8         D8          E8         F8         
7 A7         B7          C7         D7          E7         F7         
6 A6         B6          C6         D6          E6         F6         
5 A5         B5          C5         D5          E5         F5         
4 A4         B4          C4         D4          E4         F4         
3 A3         B3          C3         D3          E3         F3 201020
2 A2         B2          C2         D2          E2         F2         
1 A1         B1          C1         D1          E1         F1         

tavle15

8 A8         B8          C8 801060 D8          E8         F8         
7 A7         B7          C7         D7          E7         F7         
6 A6         B6          C6         D6          E6         F6         
5 A5         B5          C5         D5          E5 502048 F5         
4 A4 B06090 B4 A85090 C4         D4          E4         F4         
3 A3         B3          C3         D3          E3         F3         
2 A2         B2          C2         D2          E2         F2         
1 A1         B1          C1         D1          E1         F1         

tavle16-

8 A8         B8          C8         D8          E8         F8         
7 A7         B7          C7         D7          E7         F7         
6 A6         B6          C6         D6          E6         F6         
5 A5         B5          C5         D5          E5         F5         
4 A4         B4          C4         D4          E4         F4         
3 A3         B3          C3         D3          E3         F3         
2 A2         B2          C2         D2          E2         F2         
1 A1         B1          C1         D1          E1         F1         

tavle17

8 A8 500050 KW's udgaver 500050 violet 500050 Mørkviolet B8 700070 C8         D8 380430 KW's udgaver 380430 Dybviolet E8          F8 300040
7 A7         B7          C7         D7          E7         F7         
6 A6         B6          C6         D6          E6         F6         
5 A5 602050 KW's udgaver 602050 Lysviolet B5          C5         D5 602868 KW's udgaver 602868 Gråviolet E5         F5         
4 A4         B4          C4         D4          E4         F4         
3 A3         B3          C3         D3          E3         F3         
2 A2         B2          C2         D2          E2         F2         
1 A1         B1          C1         D1          E1         F1         

tavle18

8 A8         B8          C8         D8          E8         F8         
7 A7         B7          C7         D7          E7         F7         
6 A6         B6          C6         D6          E6         F6         
5 A5         B5          C5         D5          E5         F5         
4 A4         B4          C4         D4          E4         F4         
3 A3         B3 A870E0 C3         D3          E3         F3 201830
2 A2         B2          C2         D2          E2         F2         
1 A1         B1          C1         D1          E1         F1         

tavle19

8 A8         B8          C8         D8          E8         F8         
7 A7         B7          C7 403060 D7          E7         F7         
6 A6         B6          C6         D6          E6         F6 180048
5 A5         B5          C5         D5          E5         F5         
4 A4         B4          C4         D4          E4         F4         
3 A3 A090FF B3          C3         D3          E3         F3         
2 A2         B2          C2 908080 D2          E2         F2         
1 A1         B1          C1         D1          E1         F1         

tavle20

8 A8         B8          C8         D8          E8         F8 001030
7 A7         B7 4000A0 C7         D7          E7         F7         
6 A6         B6 7028C0 C6         D6          E6         F6         
5 A5         B5 7040FF C5 605070 D5          E5 303050 F5         
4 A4         B4          C4         D4          E4         F4         
3 A3         B3          C3         D3          E3         F3 302838
2 A2         B2          C2         D2          E2         F2         
1 A1         B1          C1         D1          E1         F1