: Retur til startside : Indstilling af skærmen

F A R V E R

FARVER I HTML
      

 :  Grundlæggende farver
Et lille udvalg til en praktisk palette.
Farvenavne der snyder.
 :  Alle farvenavne.
Numrene på palettens "diverse" farver.
Rene farver.
Hvidlige farver.
Diverse notater.
Ubrugelige farvenavne.
 :  Farvernes numre.
17 tabeller med alle farver ud fra numrene, i spring på 10 Hex.
Hextal til/fra decimale tal.
 :  Numre ud fra farvenavne.

DANSKE FARVENAVNE
      

 :  Farvekort med alle farver der har et dansk navn.
Referencer til detaljer om de enkelte farver:
 :    Blå farver
 :    Brune farver
 :    Grønne farver
 :    Gule farver
 :    Orange farver
 :    Røde farver
 :    Grå farver
 :    Violette farver
 :  Om brugen af de danske farvenavne, nøjagtighed ved bestemmelsen.

FARVETEORI
     

 :  Generel farveteori.
 :  CIE's farvesystemer
  :  Appendix
 :  Computerskærmen
 :  Omregn skærm <–> CIE
 :  Farver på print (CMYK)
 :  Afstanden mellem farver.
 :  Farvecirklen.
 :  Litteraturhenvisninger
 :    Verner Panton
 :    RWG Hunt
 :  farvekort
 :    KW farvetavle 1-10
 :    KW farvetavle 11-20
 :    KW farvetavle 21-30
 :  Indstilling af skærmen