: Retur til startside          : Til hovedsiden om farver : Generel farveteori

FARVECIRKLEN

Farvecirkel med lige stor afstand i bølgelængde mellem felterne
Farvecirkel med lige stor afstand mellem felterne     Farvetrekanten     Bardings farvecirkel     HLS-systemet

LIGE STOR AFSTAND

Først en farvecirkel hvor

Abrikos &
Orange
Gul
( Y )
FFFF00
41
FFF200 FFE400 FFD600 FFC800 FFAE00 FFA000 FF9000 FF8000 FF7000 FF6000 FF5000 FF3C00 FF2400
54
FF0000
1
Rød
ECFF00
 

Farvecirklen nedenfor indeholder 54 felter, indenfor måleusikkerheden i afstanden 1p. Hvis vi går ud fra teorien om at den rumlige placering af farverne , og at det virkelig skal være en cirkel, så må afstanden fra en farve til hvid (eller en vilkårlig anden farve), plus afstanden fra komplementærfarven til hvid, ikke være mindre end cirklens diameter.
Cirklens omkreds = 54 p = p×diameteren, så diameteren = 17 p. Jeg har målt afstanden til 16 p , og det er helt i overensstemmelse hermed, indenfor måleusikkerheden.FF0038
D8FF00
 
FF0060
C0FF00
 
FF0080
A4FF00
 
FF00A0
78FF00
 
FF00B8
48FF00
 
FF00E0
Grøn
(Lime)
00FF00
34
FF00FF
8
Ma-
genta
00FF48
 
EC00FF
00FF68
 
D800FF
00FF88
 
C400FF
00FFA8 B200FF
 
A000FF
 
00FFC6 9000FF
 
7E00FF
 
00FFE4 6000FF
 
3C00FF
 
Cyan 00FFFF
27
 00ECFF  00D4FF  00B0FF  0094FF 0078FF 005CFF 0048FF 0030FF 0000FF
18
Blå


FARVETREKANTEN
Klik for en anden betydning af ordet "farvetrekanten".
Farvecirklen er egentlig rene farver, hvoraf kun 3 (rød, grøn og blå) kan vises på skærmen. Rød + grøn giver ikke en ren gul, men en gul der er lidt hvidt i, og derfor bør tegnes indeni cirklen i stedet for på periferien. På cirkelperiferien ligger så den rene gule - jeg har her kaldt den hypergul - men den kan ikke gengives på computerskarmen fordi den er for klar i den gule farve. De farver, der kan gengives på skærmen er dem der ligger indeni trekanten, som dog skal tegnes 3-dimensionalt med en vis tykkelse: Fra farverne på trekantens periferi kan tegnes streger til sort (her vist foran skærmen), hvid og alle gråtonerne herimellem.
Man kunne lige så godt have valgt at bruge 3 andre grundfarver, f.eks. hypergul, hypercyan og hypermagenta. Så ville de have ligget på cirkelperiferien og kunne vises som rene farver på skærmen, men så kunne man til gengæld ikke få rød, blå og grøn helt rene.
Man kunne også med fordel bruge flere end 3 farver på cirkelperiferien i en tænkt konstruktion af en computerskærm. Med N farver er eneste absolutte krav, at cirklens centrum falder indenfor N-kanten - det er dog bedst hvis den er langt indenfor N-kanten.
De tre farvede felter til venstre viser
 - Et rødt felt, opbygget af skiftevis gule og magenta punkter
 - Et grønt felt, opbygget af skiftevis gule og cyan punkter
 - Et blåt felt, opbygget af skiftevis cyan og magenta punkter
Farverne er blege i det, og for at se punkterne er det nødvendigt først at læse gif-filen ind i et billedbehandlingsprogram og så forstørre den. Ser man på billedet i lup som det står her, ser man bare de røde, grønne og blå prikker på computerskærmen, som de gule, magenta og cyan punkter igen er opbygget af. Men billedet mere end antyder, at det er muligt at bruge andre farver som grundfarver - f.eks som her gul, magenta og cyan. 
Abrikos & Orange
F89800
  
D07020
  
E06820
  
E86030
  
EC5030
  
F03838
  
F43030
  
F42840
  
F81840
  
FC0040
  
F80050
  
F40050
  
Rød
Gul FFB000
  
 
 
BARDINGS FARVECIRKEL

Farverne målt efter VP.
EC0050
  
  E0B000
  
E00050
  
F0B800
  
D00058
  
E0C800
  
B00058
  
A0A800
  
A80058
  
609800
  
980060
  
208800
  
900070
  
207800
  
800080
  
207000
  
700080
  
107000
  
600080
  
006000
  
500070
  
006010
  
480060
  
Magenta
Grøn
 
005820
  
004838
  
003450
  
002050
  
001060
  
100068
  
200070
  
200068
  
280070
  
300070
  
380060
  
400060
  
Blå


H L S - systemet

HLS-ststemet er beskrevet i   :  afsnittet om farvesystemer.
    H står for kuløren
L står for lysheden
S står for mætning
    (= tæthed)
 (engelsk Hue)
(engelsk Luminance or Light)
(engelsk Saturation)
  
I computerverden (bl.a. her) bruges en relativ skala fra 0 til 255.
Farvecirklen er tegnet med spring på 4 Hex i H-værdien, mens L holdes konstant=127 og S konstant=255.
 
 :Til toppen af siden