: Retur til startside
: Retur til hovedsiden om farver i HTML
 
: Hovedsiden om danske farvenavne
: Kommentarer til de danske farvenavne
Definition af afstand    Afstand hvid-sort    Afstand ren farve - sort    Afstand ren farve - hvid    Modbeviset   

AFSTANDEN MELLEM FARVER

Jeg har tidligere beskrevet CIE's komplicerede formler til at beregne afstanden mellem farver efter. På denne side vises nogle forsøg med at bestemme afstanden mellem farver, og de er lavet inden jeg kendte CIE's afstandsdefinition.

Det er et rimeligt krav, at bortset fra tilfældige navnesammenfald, så skal det være muligt at se forskel på farver med forskellige navne. For at bestemme, hvor små farveforskelle jeg kan se, har jeg prøvet at fremkalde alle mulige farver samt nærliggende farver på skærmen, for at se om jeg kunne se forskel. Hvis vi lader som om farveforskellen kan udtrykkes med farvens HTML-nummer, så viser det sig, at forskelle i blå har mindre virkning end forskelle i rød, der igen har lidt mindre virkning end forskelle i grøn. Desuden har de størst virkning hvis der er slukket helt for de farver der ikke bruges, men pudsigt nok hvis man løber gennem en farve så behøves der mindst forskel i midterområdet for farven. Man skulle ellers tro, at forskellen var størrer mellem (000010 og 000020) end mellem (000080 og 000090), men det er altså lige omvendt, her nogle tabeller der viser dette:
Felt 1-3-5-7-9:  Farve 000010 eller 000030
Felt 2-4-6-8-10:Farve 000078 eller 000098
              
Kan du se, hvilke felter der er 000010 hhv 000030 (nej?)  eller  000078 hhv 000098 (ja?)
 
Her er de blå farver, i spring på 10 (tallene er hextal):
                        
og her kommer de engang til, men uden en streg til adskillelse:
                        
Bemærk, hvordan det er meget nemmere at se forskel på to farver, hvis de er placeret helt tæt op af hinanden, bare den smule streg der er i øverste tabel gør, at hvis man kun så to nabofelter kunne man ikke med sikkerhed sige, om de havde forskellig farve eller ej.
DEFINITION:
Afstanden mellem to farver er 1 p hvis der lige netop ses tydelig forskel på dem, og de er placeret nær ved hinanden men ikke lige op af hinanden.
HTML-nummeret for en farve er et udtryk for farven, lad os kalde det rrggbb. Jeg havde en arbejdshypotese:
Det er muligt at bestemme 3 funktioner X = X(rrggbb), Y = Y(rrggbb) og Z = Z(rrggbb), så hvis man placerer alle farverne i et 3-dimensionalt koordinatsystem på deres pladser (X,Y,Z), så vil 2 farver i en rumlige afstand på 1 have afstanden 1 p.
Et nøjere studium af mine udmålinger nedenfor
modbeviser desværre dén teori.
HK har forsøgt at lave et tilsvarende farvelegeme, og det samme har Munsell.
Det kunne være fristende at tro, at funktionen X svarede til rød=R, og at den kune laves så f.eks. R(rrggbb) kun afhang af rr, men det er desværre ikke tilfældet. Nedenfor vises to tabeller med 8 farver i, hvor rød-værdien ændres i spring på 20, mens de to andre farver holdes konstant:
               
               
Det ses, at i den øverste tabel er afstanden mellem felterne ca. 1p, mens der i den nederste tabel er mindre afstand.

I håb om at få en god idé til funktionerne har jeg i første omgang prøvet at udmåle afstanden fra de rene farver til hinanden og til sort og hvid. I tabellerne nedenfor skal afstanden mellem to nabofelter forestille at være 1p.

Hvor langt er der fra sort til hvid?
Grå-Sort 9
808080
 
727272
 
646464
 
565656
 
4A4A4A
 
424242
 
343434
 
282828
 
181818
 
000000
 
Grå-Hvid 7
808080
 
909090
 
A0A0A0
 
B0B0B0
 
C0C0C0
 
D2D2D2
 
E4E4E4
 
FFFFFF
 
Hvor langt er der fra de rene farver til sort?
Rød 10
FF0000
 
DC0000
 
C40000
 
A80000
 
900000
 
740000
 
5C0000
 
440000
 
2C0000
 
000000
 
Gul 14
FFFF00
 
EEEE00
 
DCDC00
 
C8C800
 
B6B600
 
A4A400
 
929200
 
818100
 
707000
 
606000
 
505000
 
404000
 
303000
 
1C1C00
 
000000
 
Grøn 11
00FF00
 
00E000
 
00C400
 
00AA00
 
009400
 
008200
 
007200
 
006000
 
004E00
 
003800
 
002000
 
000000
 
Cyan 14
00FFFF
 
00EEEE
 
00DCDC
 
00C8C8
 
00B6B6
 
00A4A4
 
009292
 
008181
 
007070
 
006060
 
005050
 
004040
 
003030
 
001C1C
 
000000
 
Blå 10
0000FF
 
0000E0
 
0000C4
 
0000AA
 
000094
 
000080
 
000070
 
00005C
 
000048
 
000030
 
000000
 
Magenta 11
FF00FF
 
EA00EA
 
D000D0
 
BC00BC
 
A800A8
 
940094
 
7C007C
 
680068
 
540054
 
400040
 
280028
 
000000
 
Hvor langt er der så fra de rene farver til hvid?
Rød 10
FF0000
 
FF2424
 
FF4040
 
FF5050
 
FF6464
 
FF7C7C
 
FF9494
 
FFB0B0
 
FFCCCC
 
FFE8E8
 
FFFFFF
 
Gul 6
FFFF00
 
FFFF60
 
FFFF90
 
FFFFB0
 
FFFFCC
 
FFFFE8
 
FFFFFF
 
Grøn 7
00FF00
 
48FF48
 
70FF70
 
98FF98
 
B8FFB8
 
D8FFD8
 
ECFFEC
 
FFFFFF
 
Cyan 5
00FFFF
 
78FFFF
 
A8FFFF
 
C8FFFF
 
E0FFFF
 
FFFFFF
 
Blå 10
0000FF
 
3838FF
 
5858FF
 
7070FF
 
8686FF
 
9C9CFF
 
ADADFF
 
C0C0FF
 
D4D4FF
 
E8E8FF
 
FFFFFF
 
Magenta 9
FF00FF
 
FF50FF
 
FF70FF
 
FF88FF
 
FFA0FF
 
FFB4FF
 
FFC6FF
 
FFD8FF
 
FFECFF
 
FFFFFF
 

Hvor langt er der mellem de rene farver indbyrdes?
Jeg har tegnet en farvecirkel med farverne i denne afstand, klik
her.
 
     M O D B E V I S E T
Jeg vil nu modbevise den teori, at det skulle være muligt at tegne et farvelegeme, så den rumlige afstand mellem to farvers placering i farvelegemet skulle modsvares af afstanden (i p) mellem dem.
Lad F og K betegne to komplementærfarver, defineret ved at de står diamentralt modsat på farvecirklen . Lad H være hvid og S være sort. Hvis eksempelvis F=rød, så bliver K=cyan, og afstanden FH bliver 10, afstanden HK bliver 5. Derfor er FH+HK=15, og uanset hvilken farve vi vælger bliver summen ca. 15 (15 eller 16, men det er det samme indenfor måleusikkerheden).
Tilsvarende ser vi at summen af afstandene FS og SH bliver ca. 24, og endelig er SH=16.
Fig lader sig ikke konstruere
Fig. viser prøvetegning med afstande for F=rød og komplementærfarven K=cyan, S=Sort og H=Hvid. Trekanten FKH lader sig ikke konstruere, da siden FK er længere end FH+HK  ; det kunne måske forklares ved måleusikkerhed. Men selv om punktet H placeres nær linien FK, så bliver afstanden SH kun ca. 10 når figuren konstrueres ud fra de øvrige mål. Afvigelsen er her for stor til at den kan bortforklares ved måleusikkerhed.

sammenligning af afstanden ovenfor med CIE's system

Som nævnt er farveafstandene ovenfor målt på et tidspunkt hvor jeg ikke kendte   CIE's afstandsformler for de 3 farveafstande DEuv DEab og DE94 .
Jeg har nu tegnet nogle grafer, hvor jeg har farverne liggende i afstanden 1p ud af x-aksen, og ud af y-aksen afstanden mellem de to farver (som altid er 1p) målt efter CIE's formler.
Hvis der var fuld overensstemmelse og ingen måleusikkerhed ville der blive 3 vandrette linier ud af det,
men der er stor måleusikkerhed i min udmåling af farver i afstanden 1p, og så ville man forvente at målepunkterne lå tilfældigt spredt omkring de 3 vandrette linier,
men det ses at spredningen ikke kun er tilfældig, så den skyldes ikke kun min måleusikkerhed, men osse at ingen af formlerne for DE-erne svarer særlig godt til øjets opfattelse af afstanden mellem farverne.
     Graf svarende til farvecirklen med 1p mellem farverne:
                sort - rød - hvid
                sort - grøn - hvid
                sort - cyan - hvid
  Statistisk, hvor mange CIE-enheder svarer til 1p:
    DEuv :   snit = 14,5 ± 5,6 (± 63 % )
DEab :   snit = 11,9 ± 5,5 (± 46 % )
DE94 :   snit =  7,0 ± 4,4 (± 39 % )

          : Toppen af siden