: Retur til hovedsiden om danske farvenavne
: Til hovedsiden om farver
      
: Retur til startside
: Alle farver efter nummer
  

V I O L E T T E    F A R V E R 

Blegviolet   Fuchsia   Gråviolet   Lavendel   Lilla   Lysviolet   Magenta   Mørkmagenta   Mørkviolet   Purpur   Ridderspore   Violet  

 Blegviolet        A090FF   

KW 19A3      A090FF . Der manglede engang en farve omkring dette nummer, og blegviolet med dette nummer kan ikke let tilpasses til et KW-nummer, 19A3-20A3 er mit bedste bud. KW sætter godt nok farven blegviolet til typisk 17A3, men lader den omfatte et område 15-19A3, og lader tilsvarende blegblå=blåbleg være typisk 21A3 men omfatte et område 20-23A3. RID's light campanula blue      B080FF . Campanula betyder klokkeblomst, og KW sætter campanulablå = 20B5 =      7040FF  og campanulaviolet = 17C7 =      602080 .  Campanula  dúer ikke som farvenavn i HTML.

  G R Å V I O L E T       603060

FSF      683068 , med henvisning til KW15E5      502048  og RID deep slate-violet      482048 . Ifølge KW er gråviolet = 17D5      602868 .
Engelsk: Grayish violet, Greish violet.

  L A V E N D E L        B060FF

FSF      B060FF  henviser til KW18/19A4      B058FF , CIC's lavender      B068F0  og RID's light wistaria blue      B070E8 . Ifølge KW er lavendelblå = lavendelgrå = eng. lavender, lavender gray = 18B3      A870E0 . HTML's      lavender  =      E0E0F0  er urimeligt lys og bruges ikke.

  L I L L A           B060B0

FSF      C060B0 , med henvisning til KW15A4      B06090 , CIC's lilac      A86088  og og RID's lilac      A06078 . Ifølge KW er lilla = 15B4      A85090 .
  Lilac  virker ikke som farvenavn i HTML ( sort med I.Explorer, blå med Netscape ).

  L Y S V I O L E T       FFC0FF

Ifølge
KW er lysviolet et generelt farvenavn omkring 17A5      602050 , RID bruger farvenavnet light violet om      9800FF , og pallid violet om      B060FF . Hverken  LightViolet  eller  PallidViolet  er brugbare farvenavne i HTML. Nu angiver KW violet=     700070  og her får HTML mig til i stedet at bruge     F080F0 , og tilsvarende m›rkviolet: KW=  300040  HTML=  9000D0 . Så for at få lysviolet til dog at være lysere end violet vælger jeg      FFC0FF .

  M A G E N T A         FF00FF

KW angiver farven til 13C8      801050 , og RID's magenta =      782050 . Det engelske navn      Magenta  virker i HTML, og farvenummeret herfra      FF00FF  bruges derfor. I HTML kan navnet      Fuchsia  bruges i stedet - som farvenavn stammer det fra Fuchsin, der blev udvundet af Fuchsia i 1859, samme år som slaget ved Magenta. Blomsten Fuchsia kan dog også have mange andre farver, og hverken KW eller RID nævner en farve med dette navn.
Det runde tal for farven ( fuld musik på rød og blå, nul på grøn ) gør den til en grundlæggende farve.

  M Ø R K M A G E N T A    500040

KW13F8      500040 . Generelt navn for farver i området 13F3      301020  - 13F8      500040 .

  M Ø R K V I O L E T      9000D0

FSF      300040  henviser til KW17F8      300040 , CIC's Dark Violet      382040  og RID's dark anthracine violet      381040 . Ifølge KW er mørkviolet = 17A8      500050 . Jeg følger HTML-navnet      Darkviolet  =      9000D0 .

  P U R P U R          800080

FSF angiver purpur til      801050 , med henvisning til KW15C8      801060  og RID's mathews' purple      800080 . Ifølge KW er purpur = 13A8      lidt klarere end A00050   og hedder purple på engelsk. Da      purple  virker som farvenavn i HTML, er det nummeret herfra ( 800080 ) jeg bruger. Det er et halvrundt nummer: Halv styrke på rød og blå, nul på grøn.

  R I D D E R S P O R E    7028C0

KW20B6      7028C0 . Engelsk navn: Delphinium.      Delphinium  duer ikke som farvenavn i HTML (rød med Netscape, sort med I.Explorer).

  V I O L E T          F080F0

FSF      700060  henviser til KW17B8      700070  og RID pleroma violet      602050 . If›lge KW er violet = 17A8      500050 . HTML's      violet  =      F080F0  er langt lysere, men jeg har alligevel pligtskyldigt valgt at bruge HTML-navnet.

  D Y B V I O L E T       401040

KW17D8      380430 . Eng. navn      DeepViolet  duer ikke i HTML. Da Dybviolet er så tæt på mørkmagenta, har jeg valgt at lade farvenavnet udgå.