: Retur til hovedsiden om danske farvenavne
: Til hovedsiden om farver
      
: Retur til startside
: Alle farver efter nummer
  

S O R T ,    H V I D    O G    G R Å


 
Brungrå  Grå  Hvid  Musegrå  Mørkegrå  Mørkt brungrå  Mørkt gråbrun  Mørkt rødgrå  Olivenbrun  Rødgrå  Skiffergrå  Sort  Sølvgrå  Tobaksbrun

Sort         000000   

Sort, det er selvindlysende at der er sort når skærmen ikke lyser selv, altså 000000

Grå         808080   

Det engelske navn      gray  virker i HTML og giver farven      808080  som derfor fastlægger farven.
FSF's grå er meget rødlig      907878 , den henviser til KW 19C2      908080  og RID pale neutral gray      705868 . KW sætter den selv til E1 som er en hel del mørkere      382830 , og farvesammenligningen generes rigtigt meget af at de ikke har valgt en neutral gråtone. CIC nævner ikke direkte farven, men har en smoke grey =      907878 , som også er nævnt under brungrå.  808080 er et halvrundt tal: Halv styrke på alle farver.
KW's gråskala
  bleggrå=
grålighvid
grå pastelgrå lysegrå platingrå grå mellemgrå=
middelgrå
grå mørkegrå  
  B1  =  987878   
 
  C1  =  6C4C4C   
 
  D1  =  4C3232   
 
  E1  =  382830   
 
  F1  =  180404   
 
RID har 2 gråskala'er, kaldet "NEUTRAL GRAY" (øverst) og "CARBON GRAY" (nederst) (Black ikke vist)
  D0A8A8
White
  906868
Pallid Neutral Gray
  6C4C4C
Pale Neutral Gray
  4C3333
Light Neutral Gray
  4B2E2E
Neutral Gray
  312020
Deep Neutral Gray
  0C0404
Dark Neutral Gray
  B4A09C
Gray
(Pale Gull Gray)
  705C68
Gray
(Light Gull Gray)
  625062
Gray
(Gull Gray)
  3C2C3E
Gray
(Deep Gull Gray)
  281C28
Gray
(Dark Gull Gray)
282230
Slate-Gray
  0C0606
Slate Color


Sølvgrå         C0C0C0   

Det engelske farvenavn      silver  giver farven      C0C0C0  i HTML, som følgelig pr. definition er sølvfarvet, og jeg sætter sølvfarver=sølvgrå. Det sidste er dog ikke helt indlysende,
KW skelner mellem sølvgrå = 4E2 =      483030  og sølvhvid = 2B2 =      B08460 . FSF, CIC og RID nævner ikke farven. Nummeret er et kvartrundt tal (3/4 styrke på alle farver).

Hvid         FFFFFF   

Den lyseste af alle farver, fuld styrke på rød, gul og blå naturligvis.

Rødgrå         C08080   

FSF viser farven      9C7060 , og henviser til KW 13B2/3      C88080 , og til RID's light vinaceous grey      B08090 . KW angiver selv farven til 10B2      B88080 , og det engelske navn til reddish gray I HTML virker farvenavnene   LightVinaceousGrey ,   LightVinaceousGray ,   ReddishGray  og   ReddishGrey  ikke. Jeg søger et rundt tal herimellem, og vælger det kvartrunde      C08080 .

Brungrå         B09080   

FSF      B88880  henviser til KW 7C2      7C4C48 , CIC's smoke grey      806060  og og RID's pale mouse mouse grey      A88880  (skidt navn - gùvé vaffor et land disse blege mus lever i). KW angiver selv farven 6E2      482C2C . og angiver det engelske navn brownish gray. I HTML virker farvenavnene   SmokeGray ,   SmokeGrey ,   BrownishGray ,   BrownishGrey ,   BrownGray ,   BrownGrey  ikke. Jeg foreslår      B09080 .

Musegrå = Mørkt brungrå = Drap        403030   

FSF kalder farven      402020  mørkt brungrå, og henviser til KW 9F3      301818 , CIC's mouse grey      584040  og RID's deep mouse grey      402828 . KW angiver at det er farven musegrå 5E3      583830  skal hedde mousegray på engelsk. Se også  .  I HTML virker farvenavnene   MouseGray  og   MouseGrey  og   Drap  ikke. Jeg vil så sætte musegrå=mørkt brungrå=      403030 .

Mørkt rødgrå         402030   

FSF      402030  henviser til KW 13E3      402030 , CIC's vinaceous grey      402828  og RID's vinaceous-slate      402030 . KW har ikke nogen farve af det navn, og den nærmeste navngivne farve er 14F3 aubergine =      201020 . I HTML virker farvenavnene   Aubergine ,   VinaceousGray  og   VinaceousGrey  ikke. Jeg har her valgt at følge FSF, så farven bliver      402030 .

Skiffergrå         708090   

KW 3F2      282010  anfører det engelske navn slate gray. Da    SlateGray  er et godt navn i HTML, bruges nummeret      6F7F8F  herfra, dog afrundet til 708090. Førøvrigt er    DarkSlateGray  =    2F4F4F  og    LightSlateGray  =    708090  også brugbare farvenavne i HTML, og RID bruger navnet slate-gray om      282230 , se også grå .

Mørkegrå         404040   

FSF      402020  henviser til KW 20F3      302838  og RID's deep neutral gray      201818  og KW angiver farven -F1      180404  og det engelske navn dark gray I HTML virker farvenavnent   DarkGray  =   A0A0A0  men ikke   DarkGrey . Desuden er det misvisende hvis farven   Gray  =   7F7F7F  er mørkere end dark gray, så her er altså et tilfælde hvor vi ikke direkte kan bruge HTML-navnet. Jeg vil så sætte mørkegrå=      404040 , ikke mindst fordi jeg er forudindtaget og vil have en farve med lige meget knald på rød, grøn og blå - og så fordi det er et kvartrundt tal med kvart tryk på alle 3 farver.