: Retur til hovedsiden om danske farvenavne
: Til hovedsiden om farver
      
: Retur til startside
: Alle farver efter nummer
  

O R A N G E     F A R V E R 

Abrikos  Brunorange  Ferskenfarvet  Laksefarvet  Orange  Orangegul

 A B R I K O S      FF8000   =   A B R I K O S O R A N G E 

FSF (som abrikosorange)      FF7020  henviser til KW5/6A7      FF7810 , CIC apricot      F06018  og RID's capucine yellow      FF8000 . KW angiver selv abrikos = 5B6      C06010 . Apricot  dúer ikke som farvenavn i HTML.
Den valgte farve (     FF8000 ) er også valgt fordi det er et rundt tal ( Rød fuld styrke, grøn halv styrke, blå 0 ). At den så følger RID er fint, men rent tilfældigt.

 B R U N O R A N G E     C04000

FSF      C83800  henviser til KW6/7C7      B84000 , CIC's rust      B04000  og RID's cinnamon-rufous      A83800 . KW angiver Brunorange til et farveområde omkring 6C8      A03820 .   rust   og   rufus   duer ikke som farvenavne i HTML.
Jeg sætter så farven til      C04000 , det passer fint og er ovenikøbet et kvartrundt tal.

 F E R S K E N F A R V E T       FF8060  

FSF      FF8050  henviser til KW6A6      E05410  CIC's peach      F07070  og RID's bittersweet pink      FF8040 . KW angiver 7A4      FF8060 .  Peach  duer ikke som farvenavn i HTML (sort med I.Explorer, grøn med Netscape).

 L A K S E F A R V E T         F08070  

FSF      FF9080  henviser til KW6A4      EA6010 , CIC salmon      FF9080  og og RID's salmon buff      F0A080 .
KW angiver også laksefarvet til 6A4, og RID har endvidere farven salmon      FF8870 . Nu er  Salmon  et godt farvenavn i HTML, og giver farve nr.      F07F6F . Farven er beslægtet med træbrun   FFA070  og kødrød   FFA0A0 .

 O R A N G E        FFA000 =  O R A N G E G U L 

HTML      orange  har nummer      FFA000  og bruges.
KW sætter orange til 6A8 =      FF5600 , CIC orange = RID orange =      F07000 , det minder om farvenavnet      tomato , der i HTML har nummer      FF5F40 .
Nummeret faldt sammen med nummeret jeg var kommet frem til for orangegul, så jeg synonymiserer. Her kommer mine notater om orangegul:
FSF      FF9020  henviser til KW 4A8      FF9000 , CIC's luteous      FFA020  og og RID's light cadmium      FFA000 . Der er altså nær fuld overensstemmelse, og KW sætter også selv farven til 4A8, men angiver det engelske navn til      OrangeYellow . Hverken dette, eller      Luteous  dúr dog som farvenavn i HTML. Se også bemærkning under cremegul.