: Retur til hovedsiden om danske farvenavne
: Til hovedsiden om farver
      
: Retur til startside
: Alle farver efter nummer
  

G U L E    F A R V E R 


Bleggul   Citrongul   Creme   Cremegul   Gråoliven   Gul   Gylden   Honninggul   Karrygul   Lædergul   Strågul   Svovlgul.
Orangegul=Orange, se DFORAN.HTM

Bleggul         FFFF80   

FSF's farve er en smule klarere i farven end      FFD840  og kan ikke gengives på skærmen - der henvises til KW 3A4      F0A050  og til RID pinard yellow      FFC040 . KW angiver selv 2A3      FFD080  til at være bleggul. Jeg foreslår      FFFF80 , det er et havlrundt tal og må derfor gerne svare til et navn.

Citrongul         E0FF00   

FSF er klarere i farven end      FFF000  og henviser til KW 1A8      FFBC10 , CIC's lemon yellow      FFD000  og RID's lemon yellow      FFB000 . KW sætter selv farven til 3B8      CC8400 , og angiver de engelske navne lemon yellow og citron yellow. Hverken   lemon ,   citron ,   lemonyellow   eller   citronyellow  dúr som farvenavn i HTML. Jeg kunne så sætte farven til      FFE000 , men jeg har så mange gule farver med rødligt skær, og mangler dem med grønligt skær, og da de umodne citroner jeg køber ofte har et grønligt skær vil jeg hellere sætte farven til      E0FF00 .

Creme         FFE080   

FSF      FFC040  henviser til KW 4A2/3      FFC850 , CIC's D/E      FFC870  og RID's light buff      FFC080 . KW sætter cremefarvet = flødefarvet = 4A3      FFB060 , engelsk cream.      cream  dúr ikke som farvenavn i HTML. Mit valg (      FFE080 ) skyldes også, at fløden hertillands er hvidlig.

Cremegul         FFA050   

FSF      FF9840  henviser til KW 4A4 (samme som ved lædergul!)      FFA058 , CIC's F/G      FFB050  og RID's buff yellow      F0A050 . KW nævner den ikke.
Farvenavnet cremegul er egentligt overflødigt, da det ligger midt imellem de tætliggende farver karrygul, lædergul og orangegul. Det er brugt en del allerede, men jeg anbefaler at vi nu holder op med at bruge det.

Gråoliven         A08040   

FSF      B87030  henviser til KW 4C4      A87050 , CIC's olivaceous buff      A08060  og RID's deep olive-buff      A07060 . Da oliven normalt er en mørkegul som øjet opfatter som grønlig, ville jeg gerne have mindre rød og mere grøn, det kunne være      A08040 .
Farven "oliven"     808000  har jeg blandt de grønne farver.


Gul         FFFF00   

Farvenummeret      FFFF00  for denne grundlæggende farve kan der ikke være tvivl om; om ikke andet så fordi den hedder      yellow  på engelsk, et godt farvenavn i HTML.
FSF      FFC008  henviser til KW 3A8      FFB000 , til CIC's lemon-chrome (!)      FFC010  og til RID's lemon chrome FFB020      FFB020 . Det skal dog tilføjes, at hverken CIC eller RID har en farve med i skalaen der bare hedder yellow.
KW sætter gul = 2A8      FFC000 , og farver i området 2-3A6-8 til 2-3B8    2A6=FFD018       2A8=FFC000       3B8=CC8400 

Gylden         FFD000   

KW 4C6 bruger dette navn om farven      A46420 , og angiver det engelske navn til golden.   Golden  er ikke et et godt farvenavn i HTML, men      Gold  er, så nummeret herfra      FFD000  bruges.

Honninggul        FFC080   

FSF      C06010  henviser til KW 4/5B4      C88000  og til RID honey yellow      805000 . KW angiver selv honninggul til 4D6(-5D6)      804800 . De engelske navne      Honey  og      HoneyYellow  virker ikke i HTML, men      HoneyDew  giver      EFFFEF .
Jeg havde to glas honning på hylden, det éne havde farven      FFC870 , det andet      FFC880 . Det må være en meget lækker lynghonning de andre bruger! Efter et kig på disse forvirrende farver foreslår jeg at hunninggul skal være      FFC080 .

Karrygul         C08000   

FSF      E08800  henviser til KW 4B8 og      E08800  henviser til RID primuline yellow      C88000 . KW sætter selv farven til 4C8      B06800 , og angiver det engelske navn til      CurryYellow . Farven      E08000  passer godt med et kig ned i min karrybøtte. Hverken      Curry  eller      CurryYellow  dúr som farvenavn i HTML.      C08000  er et dejligt kvartrundt tal herimellem, det vælger jeg.

Lædergul         FFB050   

FSF      FFA840  henviser til KW 4A4 (samme som ved cremegul!)      FFA058  og til RID cream buff      F8A050 . KW nævner den ikke. Farven er tæt på strårgul og cremegul.

Strågul         FFC040   

FSF      FFB860  henviser til KW 3AB3      F8BA20 , CIC's straw      FFC060  og RID's straw yellow      FFB850 . KW angiver selv farven til 3B4 =      E09820 . I HTML virker farvenavnene      Straw  og      StrawYellow  ikke.
Jeg vil foreslå      FFC040  til denne farve, det er et kvartrundt tal midtimellem. Farven er tæt på lædergul.

Svovlgul         F0FF80   

FSF      FFE040  og henviser til KW 1A4      FFE050 , CIC's Sulphur Yellow      FFF080 . og RID's sulphur Yellow      F0D050 . KW skriver selv at 1A5      FCD820  er svovlgul. Hverken   sulphur  eller   sulphuryellow   dúr som farvenavn i HTML. Jeg vil gerne have svovlgul til en anelse grønligt gul, ligesom svovlpulver, og tillader mig derfor at sætte farven til      F0FF80 .