: Retur til hovedsiden om danske farvenavne
: Til hovedsiden om farver
      
: Retur til startside
: Alle farver efter nummer
  

G R Ø N N E     F A R V E R 


 
Bladgrøn  Bleggrøn  Blågrøn  Brilliant  Græsgrøn  Grøn  Grågrøn   Gulgrøn   Irgrøn  Lime  Lysegrøn  Oliven   Petroleumsgrøn  Smaragd  Spanskgrøn Turkisgrøn

Bladgrøn        

KW 30D6      785820  angiver det engelske navn foliage green, som bladenes farve på træerne en midsommerdag i solskin. Beslægtede farver er majgrøn = forårsgrøn = vårgrøn (KW 30C7)      785800 , salatgrøn (KW 30D7, eng. lettuce green,      604000  og græsgrøn (KW 30E7 eng. grass green)      402000  - uanset omfanget af skovdøden synes jeg disse farver er helt vildt rødbrune, men se . CIC angiver farvenavnet herbage green      405000  og i HTML virker farvenavnene
ForestGreen = 1F801F , LawnGreen = 7FFF00 , SpringGreen = 00FF7F , MediumSpringGreen = 00F090  og
somme tider (sml. bemærkning ved spanksgrøn) Grass = 009F00 HerbageGreen = 0F9F0F
men ikke GrassGreen FoliageGreen Foliage Herbage    Lettuce    LettuceGreen
HTML-farverne er generelt lysere og mindre grå, jeg har så valgt   408000  , også fordi det er et kvartrundt tal.


Bleggrøn         90FF90   

KW 27A3      98B090 , og farver i området (25-30)A3. Det engelske navn er pale green, og   PaleGreen  er et godt farvenavn i HTML, så jeg bruger nummeret herfra      90FF90 

Blågrøn         008070   

KW 25A8 kan jeg ikke få frem på skærmen, da den er for mættet i farven, her et forsøg      008060 . KW angiver at blågrøn er et generelt navn for farver i området 25A(6-8),25B(7-8), engelsk navn bluish green, men hverken   BluishGreen  eller      BlueGreen  dúer som farvenavn i HTML.
CIC har farven Bluish Green, og den kan jeg godt få frem på skærmen:      008070 . Farven ligger meget tæt på opal.

Brilliant         00FF80   

KW brilliantgrøn = 28A8      00D050 , det engelske navn er brilliant green. Brillianter er en form for diamanter og normalt farveløse, så navnet betyder egentligt bare "strålende". De engelske navne   brilliant  og   BrilliantGreen  dúer ikke i HTML. Jeg føler mig derfor at her er et "næsten ledigt" farvenavn som jeg kan tillægge omtrent den værdi jeg vil, og der mangler et navn til      00FF80 , der jo er et halvrundt tal.

Græsgrøn         80FF00   

KW 30E7      4C3800 , en uhyggeligt grumsetbrun farve som KW påstår ligner farven af græs, se også . KW angiver det engelske navn   GrassGreen , et navn der ikke dúr som farvenavn i HTML, men findes i RID's Grass Green =      405030 . Navnet   Grass  er et af de navne der kun sommetider dúr som farvenavn i HTML (sml bemærkning under spanskgrøn, hvis den dúr giver den farven      009F00 ), men farvenavnet   LawnGreen  er et af godt farvenavn i HTML og giver farve nr      7FFF00 . Se også grågrøn. Jeg bruger derfor (næsten) denne værdi:      80FF00  - den burde vel egentligt hedde plænegrøn på dansk.

Grøn         008000   

KW 27A8      007000 , men angiver dog at det er et generelt navn for farver i området (26-28)A(6-8)    26A6  007800  28A6  589058  26A8  007000  28A8  408840 . CIC bruger navnet green om      006030 . Det engelske navn     green  er et godt farvenavn i HTML, hvilket fastlægger farvenummeret      008000 , et halvrundt tal (halv styrke på grøn, 0 på resten).

Grågrøn         80C080   

FSF      80C888  henviser til KW 26A3      80B080  og RID glaucous green      809088 . KW angiver 27D5      303020  som typisk grågrøn, men navnet kan bruges for farver i området (25-30)B(3-6), (C-E)(3-7), 1(C-D)(3-7). Eksempler(KW): Irgrøn=26B6      085D48  ,   Havgrøn=27C5       546840  ,   Æblegrøn=29C7      607800  og   Græsgrøn=30E7      504000 , se også .
Jeg søger som sædvanlig en halvrund eller kvartrund værdi, og foreslår      80C080 

Gulgrøn         90C040   

FSF      B0A840  henviser til KW 29A5      909820 , CIC yellowish green      A8B040  og RID's lumiere green      A0B040 . KW angiver 30A8      C0C840  som typisk gulgrøn, men navnet kan bruges for farver i området (29-30)A(6-8), B(7-8), C8.
Nu er      YellowGreen  (men ikke   YellowishGreen ) et godt farvenavn i HTML med nummer      90CF2F  så jeg vælger en værdi i nærheden af denne:      90C040 .

Irgrøn         005C50   

KW 26B6      085D48 . KW angiver at farven er tæt på spanskgrøn, 27D4, hvilket ikke er spor overbevisende i mit trykte eksemplar: 27D4=      304030 , andetsteds har jeg sat spanskgrøn =      00C000 . KW angiver at farvenavnene kobbergrøn og malakitgrøn skulle være synonymer for irgrøn, se også bemærkning under opal.

Lime         00FF00   

Farven nævnes hverken i KW, FSF eller CIC; men
RID har en Lime Green =      C89000  - forresten en besynderlig farve til noget der hedder noget med grøn, men farven er falmet siden de blev trykt i 1912  . Det engelske navn     lime  er et godt farvenavn i HTML, farvenummeret      00FF00  gør den til en helt grundlæggende farve (fuld styrke på grøn, 0 på resten).

Lysegrøn         80FF80   

KW 27A5      60A060 , eller farver i området (25-30)A(4-5)      25A4=10B078       25A5=009070       30A4=F0FF80       30A5=F0FF50 . Det engelske navn    LightGreen  =      8FEF8F  er et godt navn i HTML, så jeg har derfor valgt dette nummer afrundet til et halvrundt tal (   80FF80  halv fut på rød og blå, hel på grøn).

Oliven         808000   

Det engelske navn      olive  er et godt navn i HTML hvilket fastlægger nummeret      808000 , og den runde værdi gør den til en grundlæggende farve. KW angiver at oliven er et generelt navn for farver i området (1-3)EF(3-8) med 2F6 =      302000  som typisk farve - angivelsen passer ikke med farve nr 808000, som på KW's skala bliver 29B8 (her er farvecirklen er klippet over, så nr. 30 efterfølges af nr. 1), men godt med CIC's olivaceous =      382818  og RID olive =      301820 . En sammenligning med et købt glas grønne oliven giver farven      805800 , hvilket passer nogenlunde med HTML-nummeret.
Farven "gråoliven"     A08040  har jeg blandt de gule farver.
FSF nævner ikke farven oliven.


Petroleumsgrøn         004040   

Navnet er brugt en del i min omgangskreds, men jeg har ikke set det på tryk. Ved sammenligning med
KW blev den bestemt til 28D6-7, de nærmeste navngivne farver er 28D8 = blanketgrøn =   304030 , 28C5 = havgrøn = søgrøn =   404840 , 29C7 = æblegrøn =   384830  og 27D7 = påfuglegrøn =   204840 .

Smaragd         008040

KW smaragdgrøn 27B8      007038  angiver synonym parisergrøn, hedder på engelsk emerald green og må ikke forveksles med viridingrøn 29A5 =      909820 , der desværre også kan hedde emerald green på engelsk. Hverken   Emerald  eller EmeraldGreen  dúr som farvenavn i HTML, men RID har farven Emerald Green     00B060 . Jeg vælger farve nr    008040 , også fordi det er et kvartrundt tal.

Spanskgrøn         00C000   

KW 27D4      304030  skulle angiveligt være spanskgrøn, men samtidig skriver KW at farven hedder verdigris på engelsk. Verdigris er et af de farvenavne der somme tider virker i HTML, og giver i så fald farve nr.      0FCF00 . Værdien ovenfoer er en afrunding af denne værdi til et kvartrundt tal: 00C000 = 3/4 styrke på grøn, 0 på resten.
I en celle i en tabel virker farvenavnet verdigris både med I.Explorer og Netscape,
 i en Style-sætning kun med Netscape. Se også irgrøn og græsgrøn. CIC har Verdigris Green =      006040 .
Der er flere engelske farvenavne, der i HTML somme tider virker, og i så fald giver farver omkring denne værdi: glaucous=      00BF00 , peach =      0FAF00 , og makachite og pistachio der begge er =      00AF00 .

Turkisgrøn         008060   

KW 25A5      008060 , RID har en turquoise green =      608878 , se også opal.