: Retur til hovedsiden om danske farvenavne
: Til hovedsiden om farver
      
: Retur til startside
: Alle farver efter nummer
  

B R U N E     F A R V E R 

brun  gråbrun  gulbrun  hjortebrun  kanelbrun  kastaniebrun  læderbrun  maron  mørkt gråbrun  nøddebrun  okkerbrun  olivenbrun  orangebrun  porfyr purpurbrun  rosabrun  rødbrun  tobaksbrun  træbrun 

 B R U N     A02020

I
KW angives 6E8      381000  som typisk brun, men farvenavnet dækker farver i hele intervallet (6-7)(D-F)(4-8). Det er så forfrygteligt at den hedder brown på engelsk, og da      brown  er et godt farvenavn i HTML, får nummeret      A02020  herfra forrang. Farven svarer til KW 8C8, og ligger altså lige udenfor KW's brune interval. Det et åbent spørgsmål, om vi virkelig skal rette os efter HTML-navnet og bruge et så skævt tal for et så grundlæggende farvenavn. Jeg kunne jo godt tænke mig, at det grundlæggende navn svarede til et grundlæggende nummer =      800000  = 8D8, den farve der nu hedder maron.
  Forskellige brune farver:          6-7F8   280000             6-7F4   301000   
          7D8   701010              6D8   602010              6D5   602020              6D4   703030              7D4   602030   


 G R Å B R U N   503020

FSF's      583020  Gråbrun henviser til RID's drab      503020 , KW7DE4      482820  og CIC's Drab      604030 .
KW angiver selv 6E3      482820  som værende typisk gråbrun, så der må siges at være overensstemmelse. Som andre eksempler på gråbrune farver nævner KW:
Drap = 5E3 =      583830   syn. musegrå, engelsk drab. Se også musegrå
Negerbrun = 6F3 =      301800 
  Drab  og   Drap  dúer ikke som farvenavn i HTML: (sort med I.Explorer, gul med Netscape).

 G U L B R U N      A05020

FSF's farvekort viser en orange farve      D05800   under navn af gulbrun, og henviser til KW 5B/C7      B86000  , CIC's sienna      C05800  og RID's ochraceus-tawny      A84800  KW s‘tter gulbrun til 5E8 =      603000 . Cinnamon  dúr ikke som farvenavn i HTML, men   sienna  gør, så jeg bruger farvenummeret herfra      9F4F20 , afrundet til      A05020 . Se også kanelbrun.

 H J O R T E B R U N      804040      

FSF      904040 's Hjortebrun, sættes lig med KW7DE4      704040 , CIC's fawn      804050  og RID's fawn color      884858 . KW nævner ikke hjortebrun. Fawn   dúer ikke som farvenavn i HTML. Jeg har nu stor lyst til at vælge det kvartrunde tal      804040  til denne farve.

 KANELBRUN  B04000

I
FSF er kanelbrun en rødlig farve:      D05040, og samme sted sættes den lig med CW's 6D6      903000  (denne gang er CW enig), CIC's cinnamon      B05040  og RID's cinnamon      A05040 . Kanelet fra min krydderihylde var i dag      A85030 .   Cinnamon  dúer ikke som farvenavn i HTML. Jeg foreslår      B04000 .

 K A S T A N I E B R U N      501000  

KW 6F7      301000  giver det engelske navn chestnut, men farvenavnet  chestnut  dúer ikke i HTML. CIC' chesnut er      602000 , RID' chesnut er      501000 . Navnet svarer til farven på den nordiske kastanie, ikke den store spanske der skulle have farven maron.

 L Æ D E R B R U N     804000  

FSF's      905030  henviser til KW6D4      804010 , CIC's Clay-Buf      805050  og RID's wood-brown      704010  og KW angiver selv 6E6      502020  som værende læderbrun.  Forbløffende forskellige farver må man sige, så hvorfor ikke vælge et kvartrundt tal      804000 .

 MARON  800000

Maroon er på engelsk den store spanske kastanie, ikke hestekastaniens
kastaniebrune farve. Farven er nævnt i KW 11F8 som en mørkere violetbrun farve      700030, og i RID's maroon      400800, men HTML-navnet har forrang. Se også brun. KW's 8D8 svarer til farven #800000.

 N Ø D D E B R U N   A04000       

KW6E8      381000  angives som nøddebrun, og KW skriver at den skulle hedde Hazel på engelsk, og den farve der i CIC hedder Hazel:      785050 ligner ikke specielt meget. FSF nævner ikke farven, men i RID findes navnet hazel om      804040 , hvilket tilfældigvis er samme farve som min hjortebrun. Nogle hasselnødder, købt ved juletid, havde orangebrune farver omkring      983000       A04000       B05000 .  Hazel    duer ikke som farvenavn i HTML. Der er ingen sammenhæng i disse tal, jeg vælger at tro på mine egne øjne og bruge   A04000    , det er et 1/8-rundt tal og typisk for lige dén sending nødder.

 O K K E R B R U N   D09040

Okkerbrun angives til      F08050  i
FSF, der henviser til KW 4/5 B4      C88020  og til RID som cinnamon-buf      E08040 .      D09040 er en mellemting, men ingenlunde et rundt tal.

 ORANGEBRUN  802000

FSF      801000 . henviser til KW 7DE7      703000 , CIC's Rusty Tawny      702000  og til RID's Chestnut      602000, farvenavnet er ikke nævnt i KW. Iflg KW er kastaniebrun= 6F7=      301000  og hedder chestnut på engelsk - farven passer slet ikke med hverken orangebrun eller rødbrun der iflg FSF's reference til CIC også hedder chestnut på engelsk.
Jeg vælger      802000 , også for at få en passende afstand til nøddebrun.

 P O R F Y R   605040

porfyr er navnet på en række bjergarter der kan have mange forskellige farver. Jeg er stødt på navnet i svampeverdenen, hvor en svamp hedder "Porfyr-Fluesvamp", og mens jeg skriver dette (august 2011) sidder jeg med nogle friske eksemplarer jeg sammenligner med - og med et billede af "Rhombeporfyr", af en sten jeg fandt i haven. Herudfra finder jeg farvenummeret #403024, og hvis ingen protesterer senest nytår 2015/2016 regner jeg det for vedtaget .. april 2012: Jeg protesterer selv, den er for mørk, og retter det til #605040, og udskyder fristen til nytår 2016/17.
 


 P U R P U R B R U N  400030

FSF      400030 , sætter den lig med KW9F6      2A0018 og CIC's Purplish-Chestnut      580030, samt til RID seal brown      301028. Jeg har valgt at følge FSF.

 ROSABRUN     D07040 

FSF      E87020  henviserer til KW 6BC4      C06000 , CIC's Clay-Pink      C06040  og RID's vinaceous-buff      E08080 .
KW nævner ikke farvenavnet. d07040 Den foreslåede farve      D07040  og er en mellemting, og ikke noget specielt rundt tal, så ville jeg i stedet have foreslået      C08040 .

 R Ø D B R U N     400000

FSF      400000  sætter den lig med KW8/9E7      380020 , CIC's Chestnut      400800  og RID's liver brown      401008 . KW angiver selv 8E8      400010  som værende rødbrun, eng. navn  ReddishBrown. Farvenavnene   ReddishBrown ,   Chesnut  og   LiverBrown  dúer ikke i HTML.
Farve nummer      400000 , det er i overensstemmelse med FSF og desuden et kvartrundt tal.

Tobaksbrun = Mørkt gråbrun         301008   

FSF      301000  mørkt gråbrun henviser til RID fuscous      302000 , KW 5/6F5      281008 , og CIC's cigar brown      301810 . KW har ikke nogen farve af det navn, og ejheller en cigarbrun. Men KW angiver tobaksbrun = havanna = havannabrun til 5F6,      280808 , eng. tobacco eller snuff (snustobak). RID bruger ikke navnene cigar og tobacco, men sætter snuff brown =      482020  (og fuscous=302000, se ovenfor).
Farven må ikke forveksles med farven cuba = 9E8      400010  som har sit navn efter cuba-mahogni. I HTML virker farvenavnene   Fuscous ,   Cigar ,   CigarBrown  og   Tobacco  ikke. Jeg sætter tobaksbrun = mørkt gråbrun til      301008 .

Olivenbrun         403000   

FSF      381800  henviser til RID deep olive      483018  og til KW 4/5F5      200800 . KW angiver selv olivenbrun til 4E5      403000  og det engelske navn olive brown, men   OliveBrown  dúer ikke som farvenavn i HTML. Jeg eg bruger KW's      403000 .

 T R Æ B R U N      FFA070  

Ordet "træbrun" stødte jeg første gang på i FSF:      FFA070 , der henviser til
KW 5A3      F08870 , CIC's Buff      D88050  og RID pinkish buff      E88870 . Farvenavnent  Buff  dúer ikke i HTML. Farven er ikke langt fra laksefarvet.

: Til toppen af siden